Informácie o združení

Krížny vrch patrí do Tekovského regiónu a z pohľadu vinohradníctva do Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Jeho čaro vytvára vyše 70 ha viníc a približne 250 hajlokov (viničných domčekov). V okolí vrchu sa nachádzajú polia, levická Kalvária, židovský cintorín, rozvodné závody a je úzko prepojený s PR Kusá hora, ktorá poskytuje útočisko pre množstvo živočíchov. Okrem toho tu možno nájsť i množstvo vzácnych rastlín. Lokalita Krížny vrch je zaradená v rámci územného plánu mesta Levice ako: "vinice, vinohrady sady a záhrady" a "vinice s intenzívnym rekreačným využívaním". Priestor je upravovaný členskými brigádami a niekoľkokrát do roka sa tu pristavujú i veľkokapacitné kontajnery. Zelený odpad sa odnáša tiež niekoľkokrát do roka v zmysle harmonogramu odvozu bioodpadu na príslušný rok. Na Krížnom vrchu sa nachádzajú vinohrady s typickými viničnými domčekmi, ako i pamiatky, ktoré celú lokalitu skrášľujú a dotvárajú mu historický ráz. Každá pamiatka má svoj príbeh, ktorý je vyrozprávaný na informačných tabuliach. Krížny vrch je známy už od stredoveku. Jeho význam vzrástol počas tureckých vojen, kedy sa Levice stali cisárskou proti tureckou pevnosťou a vojenská posádka patrila medzi stálych a dôležitých odberateľov vína. #kriznyvrch Ako prvou pohnútkou pre vlastnú webovú stránku bolo prezentovať naše ZVKV Levice v širšom merítku, pre účely čoho sú webové stránky ideálne. Užívatelia sa tu dozvedia ako pracuje naše združenie a samozrejme aj predsedníctvo. V neposlednom rade chceme informovať o pripravovaných kultúrno spoločenských podujatiach, členských schôdzach, brigádach, ale zároveň chceme aby si tu našiel každý užívateľ našiel to čo ho zaujíma o činnosti združenia, zápisy zo zasadania predsedníctva, z výročných členských schôdzí, oznami o brigádach, degustáciách vín, fotodokumentáciu združenia, články a reportáže o našom združení, prihlášky do združenia, formulár pre poukázanie 2% z dani, a veľa ďaľších informácií. Ďalej by sme chceli uľahčiť prístup k informáciám o pripravovaných podujatiach nie len pre samotných členov združenia, ale aj pre širokú verejnosť. Preto budeme pravidelne aktualizovať naše webové stránky, aby sa užívatelia včas dozvedeli o pripravovaných podujatiach, ale aj o už usporiadaných podujatiach a akciách.

Vznik združenia

Združenie je dobrovoľnou záujmovov organizáciou vinohradníkov, vinárov, spracovateľov a obchodníkov. Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice (ZVKV Levice) bolo založené na základe návrhu na registráciu spracovaným prípravným výborom dňa 2.7.2003. Splnomocnencom oprávneným konať v mene prípravného výboru bol p. František Ivanický. Členovia prípravného výboru pre registráciu ZVKV Levice : František Ivanický Ján Kollár, Ing. Jozef Trhan Rastislav Juhár, Ing. Cieľom združenia je napomáhať trvalému rozvoju vinárstva a vinohradníctva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva.

Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice